Bliżej realizacji S19 na Podkarpaciu

0

Ruszył drugi etap przetargu na projekt i budowę drogi ekspresowej S19 od granicy województw lubelskiego i podkarpackiego (Lasy Janowskie) do Niska. Do wykonawców, którzy w pierwszym etapie postępowania przetargowego złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu i spełnili warunki określone w ogłoszeniu, wysłano zaproszenia do składania ofert cenowych. Na ich złożenie oferenci będą mieli czas do 2 maja br.

Odcinek drogi ekspresowej S19 Lasy Janowskie – Nisko to kolejny fragment łączącej północ i południe Europy międzynarodowej trasy Via Carpatia.

Przetarg obejmuje swym zakresem zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Lasy Janowskie” do węzła „Nisko Południe” z podziałem na trzy odcinki realizacyjne:
– „A” Lasy Janowskie – Zdziary, ok. 9,3 km;
– „B” Zdziary – Rudnik nad Sanem, ok. 9 km;
– „C” Rudnik nad Sanem – Nisko Południe, ok. 6 km.

GDDKiA zaprosiła do złożenia ofert 19 wykonawców na odcinki: Lasy Janowskie – Zdziary i Zdziary – Rudnik nad Sanem oraz 20 wykonawców na odcinek Rudnik nad Sanem – Nisko Południe.

Zamawiający przyjął w postępowaniu trzy kryteria oceny ofert: cena, termin realizacji (34-36 miesięcy) i okres gwarancji jakości.

Inwestycja realizowana będzie w systemie „projektuj i buduj”. Zadaniem wyłonionych w przetargu wykonawców będzie zaprojektowanie poszczególnych odcinków drogi ekspresowej S19, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w pierwszej połowie 2019 roku, a zakończenie w 2021 r.

***

Droga ekspresowa S19 w województwie podkarpackim będzie miała docelowo długość ok. 169 km. Dwa odcinki S19 są już w użytkowaniu (Stobierna – w. Rzeszów Wschód, w. Rzeszów Zachód – Świlcza), a kolejne dwa (Sokołów Małopolski – Stobierna i Świlcza – w. Rzeszów Południe) zostaną oddane do ruchu w drugiej połowie 2017 roku. Na pozostałych odcinkach prowadzone są prace przygotowawcze (w. Rzeszów Południe – Babica – etap opracowania koncepcji programowej), trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawców (Lasy Janowskie – Nisko, Nisko – Sokołów Małopolski) oraz trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonanie Koncepcji Programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym dla ostatniego odcinka S19 Babica – Barwinek (gr. państwa).

Źródło: MIB

Udostepnij na:

About Author

0 0

ZOBACZ INNE

Dodaj komentarz