Czy prawo jazdy na samochód umożliwia jazdę motocyklem?

0

Prawo jazdy to niewątpliwie jedno z najbardziej przydatnych uprawnień. Umożliwia niezależność w przemieszczaniu się oraz komfort w podróży. Zazwyczaj jest oznaką wkraczania w dorosłość, młodzież niecierpliwe czeka na czas, kiedy będą mogli zapisać się na kurs. Zacząć możemy od kategorii A – na motocykl, lub B – na samochód.

Nieważne, którą opcję wybierzemy, tak czy inaczej musimy zdać egzamin i spełnić wszystkie kryteria. Warunkiem koniecznym jest posiadanie orzeczenia lekarskiego, które wskazuje przeciwwskazania bądź ich brak do prowadzenia pojazdów. Dodatkowo musimy oczywiście mieć ukończone 18 lat, z wyjątkiem kilku kategorii, które dopuszczają osoby niepełnoletnie, ale wymagają dodatkowo zgody rodziców.

Jedną z kategorii, która jest dozwolona dla osób niepełnoletnich jest kategoria AM, w tym przypadku na kurs mogą zapisywać się osoby już w wieku 14 lat. Uprawnia do poruszania się pojazdami dwu-, trzy- i czterokołowymi. Ma jednak pewne ograniczenia – maksymalna prędkość do 45 km/h, czterokołowce nie mogą przekraczać masy 350 kg i mocy 4 kW dla silników elektrycznych i 50 cm3 pojemności dla silników spalinowych.

O uzyskanie prawa jazdy kategorii A1 i B1 mogą starać się osoby w wieku 16 lat. Ta kategoria daje również uprawnienia do prowadzenia pojazdów określonych kategorią AM. Kategoria A1 pozwala na prowadzenie motocykli o mocy silnika nieprzekraczającej 11 kW oraz motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW. Ponadto kategoria B1 umożliwia prowadzenie pojazdu samochodowego o masie nie większej niż 550 kg przy przewozie przedmiotów lub 400 kg przy przewozie osób.

Jeżeli chcemy prowadzić pojazdy osobowe powyżej 550 kg, musimy zdobyć prawo jazdy kategorii B. Kurs możemy zacząć przed ukończeniem 18 roku życia, ale do egzaminu zostaniemy dopuszczeni dopiero po uzyskaniu pełnoletności. Kategoria B pozwala kierować pojazdem samochodowym o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Ponadto możemy kierować pojazdem z przyczepą do 750 kg. Jeżeli posiadamy takie prawo jazdy minimum 3 lata, uzyskujemy również możliwość prowadzenia motocyklu o pojemności silnika nieprzekraczającego 15 cm3 i mocy nieprzekraczającej 11kW.

Jeżeli chodzi o motocykle, sytuacja wygląda trochę inaczej. W wieku 18 lat możemy ubiegać się o prawo jazdy na kategorię A2, która pozwalana prowadzenie motocykli o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/kg, a także na prowadzenie motocykla trójkołowego o mocy nieprzekraczające 15 kW.

Instruktor SKODA Auto Szkoła, Radosław Jaskulski, tłumaczy, że zdobywamy pełne prawo do prowadzenia motocykli w momencie, kiedy posiadamy prawo jazdy kategorii A. O takie prawo jazdy możemy się ubiegać dopiero w wieku 24 lat. Teoretycznie jest to też możliwe wcześniej, mając 20 lat – pod warunkiem, że posiadamy od co najmniej 2 lat prawo jazdy kategorii A2 .

Jak widzimy, wybór kategorii w dużej mierze zależy od wieku i od naszych potrzeb. Schematy egzaminu są jednka takie same. Każdy składa się z części – teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna to test z 32 pytaniami, 20 z bazy wiedzy podstawowej i 12 z wiedzy specjalistycznej. Egzamin jest zaliczony, gdy zostanie ukończony z wynikiem minimum 68 punktów. Część praktyczna składa się z dwóch etapów: egzaminu na placu manewrowym i jazdy w ruchu drogowym. Po zdanym egzaminie należy udać się do Wydziału Komunikacji po dokument, a później już tylko stosować się do zasad ruchu drogowego i rozważnie korzystać z takiego przywileju jak prawo jazdy.

Udostepnij na:

O autorze tekstu

0 0

ZOBACZ INNE

Dodaj komentarz