Realizacja obwodnicy Łomży

0

21 grudnia rozpoczęto realizację kolejnego fragmentu trasy Via Baltica. Mowa o części obwodnicy Łomży, czyli odcinku przyszłej drogi ekspresowej S61 między węzłami „Łomża Południe” (łącznie z węzłem) a „Łomża Zachód” (będącego w zakresie sąsiadującego zadania).

Inwestycja jest częścią obwodnicy Łomży wyprowadzającej  drogę ekspresową  S61 w kierunku południowym, w stronę węzła na S8 w okolicach Ostrowi Mazowieckiej (w.Podborze). Natomiast na północy połączy się z kolejnym odcinkiem obwodnicy Łomży (węzeł „Łomża Zachód” – węzeł „Kolno”) na który przetarg został rozstrzygnięty 12 grudnia br., w kierunku na Szczuczyn – Ełk.

Podpisana umowa na budowę 7-kilometrowego fragmentu obwodnicy Łomży, to nie tylko gwarancja powstania całej, 20-kilometrowej obwodnicy tego miasta, ale też kolejny etap faktycznej realizacji drogi ekspresowej S61, czyli Via Baltici od Ostrowi Mazowieckiej aż po granicę z Litwą – powiedział minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk.

Odcinek zrealizuje firma Mota Engil Central Europe SA, która złożyła najkorzystniejszą ofertę, gdzie kwota wynosi ponad 218,1 mln zł, w przetargu rozstrzygniętym 16 października br. Wykonawca ma wybudować ponad 7 km 2-jezdniowej drogi ekspresowej S61 oraz węzeł Łomża Południe i wychodzący z niego 9-kilometrowy odcinek drogi krajowej nr 63, w kierunku na Zambrowa.

Realizacja przewidziana jest w systemie „Projektuj i buduj”. W sumie zaplanowano na całość zadania 31 miesięcy przy wyłączeniu okresów zimowych w tracie budowy. To oznacza, że Wykonawca powinien zaprojektować trasę i uzyskać decyzję ZRID w ciągu pierwszych 15 miesięcy, a w kolejnych i 16 miesiącach zrealizować prace budowlane oraz uzyskać pozwolenia na użytkowanie. W trakcie samej budowy nie wlicza się w czas realizacji okresów zimowych (15 grudnia – 15 marca).

Dane techniczne: S 61 od węzła „Łomża Południe” (z węzłem) do węzła „Łomża Zachód” (bez węzła):
– długość – 7,186 km,
– przekrój drogi ekspresowej 2×2;  szerokość pasa 3,5 m, 2,5-metrowe pasy awaryjne, jezdnie oddzielone 5 m pasem zieleni,
– nawierzchnia z betonu cementowego gr. 27 cm.;
– budowa i przebudowa min. kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, systemu zarządzania ruchem;
– kat. Ruchu – KR6, obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś;
– obiekty inżynierskie: 1 most, 14 wiaduktów, 1 przejście dla zwierząt;
– infrastruktura ochrony środowiska, w tym: ekrany akustyczne, zbiorniki retencyjne, ogrodzenie całej drogi ekspresowej

Węzeł „Łomża Południe” – tu budowany odcinek drogi ekspresowej S61 połączy się z nowobudowanym fragmentem drogi krajowej nr 63 (w odległości 1,178 km od początku inwestycji), który ma przebiegać pod drogą ekspresową. Wykonany węzeł zapewni relacje Łomża – Ostrów Mazowiecka, Łomża – Zambrów, w przeciwnym kierunku Łomża – Ełk oraz połączenie z drogą wojewódzką nr 677. Węzeł zajmie około 6 ha terenu.

DK 63 – nowy odcinek od węzła „Łomża Południe” do podłączenia do istniejącej dk 63 w rejonie miejscowości Podgórze:
– klasa GP
– długość – 8,9 km
– przekrój drogi Głównej ruchu Przyspieszonego (GP) – 1×2
– nawierzchnia bitumiczna
– kat. ruchu – KR4, obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś;
– wiadukt kolejowy nad linią kolejową nr 49 relacji Śniadowo – Łomża

Udostepnij na:

O autorze tekstu

0 0

ZOBACZ INNE

Dodaj komentarz