Tunel w Świnoujściu

0

Świnoujście Uzyskało dofinansowanie z Unii Europejskiej na budowę tunelu drogowego pod cieśniną Świna.

Dotychczas, aby przemieścić się z wyspy Wolin po wschodniej stronie cieśniny na wyspę Uznam, należało skorzystać z klasycznej przeprawy promowej. Zgodnie z założeniami drogowców ta sytuacja ma się zmienić w roku 2022, kiedy to zostanie oddany do użytku drugi w Polsce tunel drogowy pod dnem cieku wodnego. Pierwszy tego typu tunel znajduje się w Gdańsku. Tunel pod Martwą Wisłą oddano do użytku w zeszłym roku. Tunel pod Świną o długości 1,44 km zostanie wydrążony w tej samej technologii, co tunel gdański, czyli przy pomocy maszyny drążącej TBM (Tunnel Boring Machine). Ze względu na znaczenie cieśniny, a także wpływ inwestycji na tor wodny i bieżący ruch żeglugowy w obrębie portu wymagane są rozwiązania, które nie utrudniają pracy żegludze.

Budowa tunelu zbiega się również z kilkoma innymi ważnymi inwestycjami o znaczeniu ponadregionalnym na Pomorzu Zachodnim: modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin i budowa drogi ekspresowej S3 (odc. Świnoujście – Troszyn). Obecnie dojazd do miejsca budowy przyszłego tunelu od strony zachodniej zapewnia droga krajowa nr 93 (jedna z najkrótszych dróg krajowych w Polsce), a od strony wschodniej jadąc od Wolina droga krajowa nr 3, która dalej przez Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Zielona Górę i Legnice łączy Szczecińskie z krajową siecią autostrad.

Pierwsze rządowe plany budowy tunelu pod Świną skonkretyzowano ponad dziesięć lat temu. Już w roku 2006 państwo polskie dopłacało z budżetu rocznie do przeprawy promowej ok. 20 mln zł. Unia Europejska zobowiązała się pokryć 85% kosztów budowy (ok. 776 mln zł). Resztę pokryje miasto Świnoujście przy wsparciu województwa zachodniopomorskiego.

Tarcza maszyny drążącej będzie miała średnicę 12 m, tak aby w przekroju poprzecznym tunelu mogła pomieścić się dwupasmowa droga o szerokości 2 x 3,5 m w każdym kierunku. Pojedynczy pas drogi w tunelu odpowiada szerokości jednego pasa najwyższej klasy drogi w Polsce jakim jest autostrada. Poniżej poziomu jezdni ulokowany zostanie tunel ewakuacyjny na wypadek zagrożenia pożarem. Pożar w tunelu przez ekspertów zaliczany jest do najniebezpieczniejszych zagrożeń dla życia jadących tunelem. Z tego powodu na ścianie bocznej tunelu, w równych odstępach, zostaną zlokalizowane i odpowiednio oznaczone wyjścia ewakuacyjne do szybu ratunkowego pod jezdnią. W razie ewakuacji tunelu ludzie uciekający z samochodów znajdą za ogniotrwałymi drzwiami zejście na niższy poziom, gdzie znajduje się autonomiczny szyb ewakuacyjny.

GDDKiA (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad), która przygotowała inwestycję ogłosiła przetarg w kwietniu zeszłego roku. W przetargu bierze udział czternaście konsorcjów z Polski i z zagranicy. Obok Hiszpanów, Austriaków, Turków, Czechów, Włochów i rodzimych wykonawców, zgłosiła się również firma z Chin. Odmiennie niż w czasie boomu inwestycyjnego przed EURO 2012 absolutnym kryterium wyboru zwycięzcy przetargu nie jest już wyłącznie cena. Zwycięzca w przetargu musi nie tylko zaproponować konkurencyjną cenę (90% – oceny oferty), ale również zaoferować możliwie krótki czas realizacji inwestycji (10% – oceny oferty). Jeżeli przetarg wygra konsorcjum składające się z firmy Mosty Łódź i przedsiębiorstwa z Chin, sprawa na pewno odbije się szerokim echem w Europie z racji klapy przy budowie autostrady A2 na EURO 2012. Ówczesna chińska próba uzyskania przyczółka na unijnym rynku zakończyła się skandalem i porażką dla ambitnych chińskich planów.

W ramach inwestycji powstanie na wyspie Wolin bezkolizyjne skrzyżowanie w układzie rondo – estakada, a na wyspie Uznam bramki poboru opłat dobrze znane kierowcom podróżujących polskimi autostradami. Pomimo iż ostatnie doniesienia z magistratu w Świnoujściu sugerują całkowite zawieszenie poboru opłat przez pierwsze pięć lat użytkowanie tunelu pod Świną, należy jednak założyć, że wykonawca inwestycji wybuduje w ciągu inwestycji także i bramki. Ponadto przeprawa promowa raczej nie zostanie zlikwidowana, gdyż służyć będzie jako alternatywa do tunelu pod Świną na wypadek awarii.

 

AB, 15.01.2017

Udostepnij na:

About Author

0 0

ZOBACZ INNE

Dodaj komentarz